Wooden Farm คือฟาร์ม คือบ้าน คือเพื่อนที่ต้องการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่สัตว์เลี้ยงของคุณ เราเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า สัตว์เลี้ยงก็คือหนึ่งในสมาชิกที่รักของครอบครัว ที่ต้องการการดูแล อย่างเต็มที่ ไม่แพ้สมาชิกท่านอื่นๆ เริ่มตั้งแต่การดูแลในเรื่องสุขภาพ อาหาร ยา ตลอดจนถึงเรื่องเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ เราจึงคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งต่อให้สมาชิกที่รักที่สุดคนหนึ่งในครอบครัว

 

 

 

 

Wooden Farm ยังเกิดจากการผสมแนวคิดของ Zero Waste ที่จะเชิญชวนคุณและสัตว์เลี้ยงให้มาเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดขยะให้กับเมือง โดยหน้าร้าน Wooden Farm ในอำเภอเมืองเชียงราย จะมีจุด Refill point ในร้านที่คุณสามารถนำขวดเปล่ามาเลือกเติมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของสมาชิกในครอบครัวได้ ทั้งแชมพูสุนัข-แมว ไปจนถึง น้ำยาล้างมือสำหรับทุกคนในครอบครัว โดยสามารถทดลองกลิ่นและเลือกซื้อตามปริมาณที่คุณต้องการได้ โดยไม่สร้างขยะเพิ่ม

 

 

 

 

Wooden Farm อยู่ภายใต้ร้าน แต้ ซ่ง กวง [T.V.F. (2002) GROUP] ที่จำหน่ายอาหาร ยาสัตว์ และอุปกรณ์การเกษตรครบวงจร ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย แต้ ซ่ง กวงให้บริการดูแลสัตว์อย่างครบวงจร ทั้งสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ มายาวนานกว่า 30 ปี ก่อตั้งโดย อากงทรงชัย เสรีวิชยสวัสดิ์ ปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารดูแลของ น.สพ.ถนอมศักดิ์ และสพ.ญ. ปรียา เสรีวิชยสวัสดิ์


Wooden Farm จึงเป็นร้านโฉมใหม่อีกแห่งของ แต้ ซ่ง กวง ที่เน้นการสร้างประสบการณ์พิเศษให้แก่สมาชิกพิเศษของครอบครัว ด้วยประสบการณ์การดูแลสัตว์กว่า 30 ปี เราจึงเชื่อมั่นว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญในการดูแลสุขภาพสมาชิกสัตว์เลี้ยงที่รักของคุณ